Türkiye Sınai ve Tıbbi Gazlar Sektörünün ilk ve tek portal sitesi

  Gazder Sınai ve Tıbbi Gazcılar Derneği  

Gaz Ansiklopedisi

Makale

İletişim

Sektörümüz ile ilgili bir kısım yasal mevzuata buradan ulaşabilirsiniz
Amacımız yurdun her yöresindeki sınai ve tıbbi gaz firmalarını burada buluşturmak
ve aralarındaki haberleşmeyi kolaylaştırmaktır
 

DEWAR KAPLARI


LİKiT CONTA

İsviçrede özel olarak ürettirdiğimiz Oksijen uyumlu likit conta

koyuncu Ltd.

 

Tüm Medikal Gaz Üretim ve/veya Dolum Tesisleri, Medikal Gaz Depolama ve Satış Tesisleri ve Medikal Gaz Satış Yerlerinin Dikkatine;

Kurumumuzun ilgili bilimsel komisyonu tarafından alınan kararlar gereğince; Oksijen ve Azot Protoksit gazlarına ek olarak Karbondioksit, Sıvı Azot ve Kuru Hava Gazı da medikal gazlar sınıfında değerlendirilmiştir. Bu nedenle medikal amaçlı olarak kullanılan söz konusu gazların üretimini, dolumunu, depolaması ve satışını yapan tesislerin İyi İmalat Uygulamaları gerekliliklerine uygun faaliyet göstermeleri gerekmektedir. Ayrıca bahse konu tesisler Bakanlığımızın 19/12/2011 tarihli ve 2011/63 sayılı Genelgesine tabidirler.

Bu kapsamda medikal amaçlı olarak kullanılan Karbondioksit, Sıvı Azot ve Kuru Hava Gazı Üretim ve/veya Dolum Tesislerinin 31/12/2014 tarihine kadar İl Sağlık Müdürlükleri aracılığıyla veya doğrudan Kurumumuza başvurmaları gerekmektedir. Yapılacak başvurulara istinaden gerçekleştirilecek denetimlerin ardından uygun bulunan tesislere medikal karbondioksit, medikal sıvı azot veya medikal kuru hava gazı üretim ve/veya dolum faaliyetinde bulunabileceğine dair izin belgesi/şerhi düzenlenecektir. Bu tarihe kadar başvuruda bulunmayan tesisler izinsiz faaliyette bulunmuş olacaklardır.

Medikal Gaz Depolama ve Satış Tesisleri ve Medikal Gaz Satış Yerleri hakkında gerekli duyuru ise bilahare yapılacaktır.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu


 

Rekabet Kurumunun 17.04.2014 tarihli görüşü

Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılması düşünülen yönetmelik taslağı Rekabet Kurumu tarafından incelenmiş ve Kurum görüşünü açıklamıştır.

Sınai ve Tıbbi Gazların Tüplü ve Dökme Olarak Dağıtımına İlişkin Yönetmelik Taslağı Hakkında Rekabet Kurumu Görüşü : okumak için tıklayınız

 

Kısa ve uzun süreli
kiralık / Satılık
ISO tank Konteyner

Likit Argon ithalatı Koyuncu Tic. Ltd. Şti.

Helyum İthalatı

Basınçlı Ekipmanlar Denetçi Grubu Uygulamalı Eğitim Programı 25-27 Mart 2014 Tarihleri Arasında Gaziantep’te Gerçekleştirildi

Programa katılan Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Sayın Muhsin DERE; Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında 81 ilde sahada kullanıcılar nezdinde gerçekleştirilmesi planlanan tüp denetimleri öncesinde uygulama birliğinin sağlanması ve denetçilerin alanlarında uzmanlaşması açısından söz konusu eğitim programının önemine vurgu yaptı.

Eğitimin ilk gününde Bakanlığımız Basınçlı Ekipmanlar Şube Müdürü Yasemin DEMİRCİOĞLU, Mühendis Ebru EBEPERİ ÖZTÜRK ve Uzman Yardımcıları Deniz DOĞAN ve Derya DOĞAN tarafından sunumlar yapılarak katılımcılara 2014 Yılı Denetim Programı kapsamında basınçlı ekipmanlar ürün grubuna ilişkin yapılacak denetimlerin ne zaman, nerede ve hangi personelin katılımıyla gerçekleştirileceği ve denetlenmesi planlanan ürünlere ait denetim rehberleri detaylı olarak anlatıldı.

Eğitimin ikinci gününde Gaziantep’te faaliyet gösteren bir dolum tesisi denetçilerimiz tarafından ziyaret edilerek tüp, tüp demetleri ve dolum faaliyetlerine ilişkin uygulamalı bir eğitim gerçekleştirildi.

Ayrıca, yangın söndürme cihazları denetimlerinde ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri Şube Müdürümüz Gülay UZUNGİL koordinasyonunda ele alınırken Türk Standardları Enstitüsü(TSE) uzmanları tarafından da ürünlerin test ve muayene işlemlerine ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.

 

 

Standart dışı
eski tüplerinizi
yurt dışına
ihraç ediyoruz

KOYUNCU LTD. ŞTI.

0216 449 42 05

Tüp Demetleri Denetim Projesi Değerlendirme Toplantısı 10-11 Aralık 2013 Tarihlerinde Antalya’da Gerçekleştirildi

15 Mart 2013 tarihinde başlatılan “Sınai Gaz Tüpleri Denetim Projesinin”  ikinci aşaması olan Tüp Demetleri Denetim Projesi, 21 Ekim-21 Kasım 2013 tarihleri arasında özel olarak oluşturulan Tüp Demetleri Denetim Ekibi tarafından 58 İl’de gerçekleştirilmiştir. 
 
Denetimler belirlenen tarihler arasında aynı anda başlatılmış ve başarı ile tamamlanmıştır. Uygun olmayan ve şüphe duyulan demetler, test sonuçlarına göre gerekli önlem ve yaptırımları tesis etmek üzere ayrılmıştır.
 
Saha denetimlerinin tamamlanmasının ardından, 10-11 Aralık 2013 tarihleri arasında proje kapsamında faaliyetleri yürüten ve denetimleri gerçekleştiren Bakanlık Merkez ve İl Müdürlüğü denetim ekibi Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Sayın Muhsin DERE’nin katılımı ile bir araya gelerek sonuçları değerlendirmiştir. Ayrıca, toplantıda her bir denetim ekibi sahada elde ettikleri verileri aktarmış, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirilmiştir. 
 
Programın ikinci gününde ise 2014 yılında başlatılacak olan Sınai Gaz Tüpleri Denetim Projesinin “sınai gaz tüplerinin kullanım yerinde denetimi” ile ilgili 3.aşamasına dair bir çalışma gerçekleştirilerek 3.aşama proje kurgusu gözden geçirilmiş, denetim usul ve esasları belirlenmiştir.

 

 

SEKTÖRÜMÜZÜ İLGİLENDİREN RESMİ MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİNİ
                                              MUTLAKA TAKİP ETMELİSİNİZ
                                           Biz sizin için takip edip yayınlıyoruz.
Sitemizi takip ediniz

Çelik ve Alüminyum Tüpler Koyuncu Tic. Ltd. Şti.

Tel: 0216 449 42 05
 

 Gazder Gaz Sanayi. A.Ş.

Tel. 0216 414 67 67

 
 

Balon Gazı - Helyum Gazı

Kullan-At tüplerde
İthalatcıdan

 

 

Oksijen terapi / Flowmetre

 

50 LİTRELİK TÜPLERDE

 SAF HELYUM VE BALON

GAZI

Koyuncu Ltd


ALÜMİNYUM TÜPLER

Uygun fiyat Derhal teslim